Wylęgarnia drobiu
Roczna produkcja na polskim rynku wyniosła w 2009 roku, ponad 50 mln wylężonych piskląt. Biorąc pod uwagę udział w produkcji krajowej, to znakomity wynik. W najbliższych planach jest budowa na południu Polski pitego, największego i najbardziej nowoczesnego zakładu wylęgu drobiu w Polsce.
Obecnie produkcja piskląt prowadzona jest w czterech zakładach wylęgowych pokrywających zasięgiem swojego działania znaczny obszar zachodniej polski, są to ZWD Pław, ZWD Dzierżoniów, ZWD Wijewo oraz ZWD Drezdenko. W pierwszych trzech zakładach lężone są wyłącznie pisklęta brojlerowskie.

Nowoczesna produkcja piskląt brojlerowskich wymaga doskonale wyposażonych zakładów wylęgowych. Firma w swoich zakładach posiada najnowsze aparaty lęgowe produkcji czołowych firm światowych (Pas reform, Petersime i Jamesway). Pozwalają one prowadzić lęgi przede wszystkim w systemie jedno nakładowym.

Ale aby móc nakładać kilka razy w tygodniu jednorodne partie jaj wylęgowych w ilościach 115 tysięcy, a każdy nakład pochodził od kur w tym samym wieku, firma musi współpracować z odpowiednio dużymi fermami reprodukcyjnymi. W obecnej chwili zaplecze reprodukcyjne ZWD Sztuder stanowią fermy rodzicielskie obsadzone stadami Ross, Cobb i Hubbard Flex. Co tydzień dostarczają one ponad 1,3 mln jaj wylęgowych. Jaja zwożone są do wylęgarni specjalistycznymi samochodami, zapewniającymi bezpieczny transport jaj w odpowiednich warunkach. Specjalistyczne samochody są w pełni klimatyzowane i pozwalają przewozić co tydzień setki tysięcy jaj, jak i wywozi tysiące piskląt na fermy. Nie każda ferma jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez firmę Sztuder, A wymagania wynikają z certyfikatów jakości piskląt, przyznanych ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder s.c. na podstawie regularnie przeprowadzonych audytów kontrolnych przez wyspecjalizowane Komisje z Wielkiej Brytanii (Certyfikat kat ACP) i Holandii (Certyfikat kat IKB). Dzięki wysokiej jakości ZWD Sztuder z powodzeniem sprzedaje produkowane u siebie pisklęta brojlerowskie nie tylko w Polsce, ale także eksportuje na wymagające rynki ograniczone, gdzie panuje bezwzględna konkurencja. Jako jedyny zakład w Polsce dostarczają pisklęta do kontrahentów w Niemczech.

O sile firmy ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder decydują m in. zatrudnieni w niej wysokiej klasy specjaliści. Ich codzienny i bezpośredni kontakt z fermami reprodukcyjnymi pozwala na utrzymanie stale wysokiej jakości i zdrowotności lężonych piskląt. Wyspecjalizowana kadra wraz z pracownikami produkcji gwarantuje prawidłowy proces wylęgu, a serwis zootechniczny zapewnia hodowcą pomoc podczas tuczu brojlera. Z pewnością firma pozwala Tomaszowi i Andrzejowi Sztuder realizować ich marzenia, przekształcić wizję nowoczesnej produkcji piskląt o najwyższej jakości w realną rzeczywistość. Zdolności managerskie i codzienny wysiłek gwarantują sukces firmy, który został potwierdzony przez władze województwa lubuskiego przyznaniem firmie ZWD Tomasz i Andzrej Sztuder s.c Pław 1 miejsca w Pucharze AGROLIGA 2009.